Svarbūs pakeitimai miško įstatyme

2016-10-03 3 min. skaitymo Svarbūs pakeitimai miško įstatyme

Specialistai dažnai pastebi, kad ne visi miško savininkai spėjo susipažinti su Miško įstatymo pakeitimais, kurie buvo atlikti praėjusiais metais. Šiame įstatyme atlikta keletą svarbių pakeitimų, kuri nežinant galimos nedžiugios pasekmės miškų savininkams. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime svarbiausius teisės aktų pakeitimus, į kuriuos miško savininkai turėtų atkreipti dėmesį. Aplinkos ministerija ir Vyriausybė atsižvelgdama į Miškų įstatymo pakeitimus, pastaruoju metu pasitaikančius privačių miškų naudojimo pažeidimus ir šios srities teisinio reglamentavimo trūkumus, 2015 metais spalio – gruodžio mėnesiais pakeitė, papildė, atskirais atvejais sugriežtino kai kuriuos miško naudojimą ir atkūrimą reglamentuojančius teisės aktus. Yra keletas pakeitimų susijusių su leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka. Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką privalo pasirašyti visi bendraturčiai arba pateikiantis pranešimą vienas iš bendraturčių privalo pridėti visų kitų bendraturčių raštiškus sutikimus dėl pranešime nurodytų kirtimų. Pastaraisiais metais visoje šalyje užfiksuota daug miško kirtimų atvejų, kai turint leidimą nepakankamai tiksliai apskaičiuotam kirstinos medienos kiekiui faktiškai iškertama kur kas daugiau. Todėl Leidimui kirsti mišką išdavimo aprašas papildytas punktu, kuriame numatyta, kad miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas, įvykdęs pagrindinius kirtimus pagal išduotą ir galiojantį leidimą ir nustatęs, jog gautas iškirstos likvidinės medienos tūris viršijo leidime numatytą medienos tūrį, įskaitant leistiną paklaidą, per penkias darbo dienas privalo paštu ar tiesiogiai VMT teritoriniams poskyriui pateikti prašymą patikslinti leidimą, nurodydamas gautą likvidinės medienos tūrį ir pridėdamas leidimo originalą. VMT teritorinis poskyris per penkias darbo dienas pataiso visus leidimo egzempliorius ir vieną jų paštu grąžina privataus miško savininkui ar valstybinio miško valdytojui. Privataus miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas turi teisę kirsti naujame pranešime ar kertamų biržių sąraše numatytą medžių skaičių ar apytikrį likvidinį medienos tūrį tik gavęs VMT teritorinio poskyrio suderinimą raštu arba negavęs neigiamo atsakymo per penkias darbo dienas nuo naujo pranešimo pateikimo VMT teritoriniam poskyriui. Svarbių miško naudojimą tvarką griežtinančių pakeitimų yra ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatuose. Šiam dokumente, Vyriausybės nutarimu panaikinta galimybė miško savininkams remontuojantiems ar statantiems namus ir neturintiems brandaus miško, reikalingą statybai ar remontui medieną nusikirsti iš pribręstačių medynų. Taip pat miškų savininkams labai svarbu žinoti, kad nuo šiol be leidimo miškui kirsti ir be pranešimo apie ketinimus kirsti mišką rinktiniais sanitariniais kirtimais galima kirti tik sausuolius ir vėjavartas. Taigi, norint sutvarkyti ėjo nulaužtus medžius būtina užpildyti ir VMT teritoriniams poskyriui pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką. Daugiausiai pakeitimų padaryta pagrindinius miško kirtimus reglamentuojančioje dalyje. Iki šiol į pagrindinę miško biržę buvo leidžiama traukti iki 0,5 ha besiribojantį pribręstantį medelyną. Dabar pagal 8 punktą į brandaus miško kirtimo birę galima įtraukti tik įsiterpusį pribręstantį medelyną, ne didesnį kaip 0,5 ha. Brandžiuose II miškų grupės miškuose leista vykdyti atrankinius miško kirtimus pagal III grupės medynų amžių. Šiems kirtimams keliami reikalavimai išdėstyti taisyklių V skyriuje. Tačiau nacionalinių parkų ir draustinių miškuose tokius kirtimus, medynams nepasekus gamtinės brandos amžiaus riboja veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys teisės aktai ir atskirų teritorijų planavimo dokumentai.

 

Kitos naujienos

Valstybinių miškų urėdija žievėgraužių žvalgymui pasitelkia ir dronus
0 min. skaitymo

Valstybinių miškų urėdija žievėgraužių žvalgymui pasitelkia ir dronus

Plačiau 2021-06-28
Valstybinių miškų urėdija pristatė rekreacinių objektų žemėlapį
0 min. skaitymo

Valstybinių miškų urėdija pristatė rekreacinių objektų žemėlapį

Plačiau 2021-07-07
Kvapą gniaužiantys gyvūnai: Kėdainių girininkas nufilmavo laisvėje besiganančius stumbrus
0 min. skaitymo

Kvapą gniaužiantys gyvūnai: Kėdainių girininkas nufilmavo laisvėje besiganančius stumbrus

Plačiau 2021-02-01

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515