Privatumo politika

6 min. skaitymo

PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ paaiškina, kaip UAB Miškų Medijos Grupė  (toliau – „Bendrovė“,) renka ir tvarko svetainės branginu.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų informaciją, nurodo kokias teises svetainės lankytojai turi, bei kaip jas gali įgyvendinti.

Lankytojai užklausimą siųsti gali tik po to, kai susipažįsta su šia Privatumo politika ir tai patvirtina.

Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi šiais esminiais principais, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

Duomenų valdytojas

UAB Miškų Medijos Grupė

Įmonės kodas: 304696985

Adresas: Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius

Tel. +370 633 31515

 

 1. Kokią informaciją renkame, naudojame ir saugojame apie Jus?

 

Informacija, kurią pateikia pats svetainės lankytojas, užpildydamas užklausos anketą mūsų internetinėje svetainėje branginu.lt : (vardas, el. paštas, tel. numeris, kadastrinis numeris);

Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą:

Jums, pateikus užklausos formą, renkame ir tvarkome Jūsų pateiktą informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga dėl pasiūlymo pateikimui jums.

Vardas

Jūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)


Informacija reikalinga pasiūlymo pateikimui, (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

El. paštas

Telefono numeris

Kadastrinis numeris

Jums, užpildžius užklausos formą, surinktus duomenis pateikiame tretiesiems asmenims (miško pirkėjams)

Varas, Pavardė

Jūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)


Informacija reikalinga, siekiant Pardavėjui pasiūlyti palankiausią sandorio kainą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

El. paštas

Telefono numeris

Kadastrinis numeris, miško plotas

Pageidaujama kaina

 1. Ar naudojame slapukus?

Taip. Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie yra aprašyti slapukų politikoje.

 1. Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?

Pateikdami užklausos anketą mūsų internetinėje svetainėje, turėtumėte mums pateikti savo: vardą, el. pašto adresą, tel. numerį, kadastrinį numerį, miško plotą, pageidaujamą kainą. Visi šie duomenys mums yra reikalingi tam, kad galėtume pateikti palankiausią miško pirkėjų pasiūlymą.

 1. Koks yra teisinis informacijos rinkimo pagrindas?

Bendrovė vykdydama savo veiklą, teikia miško pirkimo – pardavimo paslaugas. Atitinkamai, UAB Miškų Medijos Grupė  tvarko svetainės lankytojo pateiktus duomenis, kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį t.y. suteikti galimybę parduoti miško pardavėjui priklausantį turtą, palankiausia kaina. Svetainės lankytojas, norėdamas pasinaudoti UAB Miškų Medijos Grupė teikiamomis paslaugomis, privalo užpildyti užklausos anketą, išreikšdamas savo sutikimą, dėl pranešimų ar pasiūlymų teikiamo bei jo, pateiktų, asmens duomenų tvarkymo.

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

Jūs davėte tam sutikimą, pateikdami užklausą mūsų internetinėje svetainėje;

Jūsų pateikta informacija yra reikalinga siekiant imtis veiksmų, dėl asmens duomenų subjekto teisėtų interesų įgyvendinimo, prieš sudarant sutartį;

 1. Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?

Jums pateikus savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresas) ir išreiškus norą gauti informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas susijusias su miškų žemės rinka, Bendrovė Jūsų nurodytu elektroniniu paštu gali teikti Jums informaciją apie Jūsų miško būklę, kainą, teikti miškų priežiūros patarimus, siųsti naujienlaiškius.

Šiuo tikslu Bendrovė gali tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, informaciją apie Jūsų nuosavybę (mišką), kitus duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti, sutikimo davimo ir atšaukimo datas.

Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu bus naudojami 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo pateikimo dienos.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tokio pobūdžio pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@branginu.lt.

 1. Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?

Bendrovė gavusi Jūsų pateiktus duomenis, juos teikia tretiesiems asmenims, tik gavusi Jūsų sutikimą ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtiną, Pirkėjo pasiūlymo pateikimui.

UAB Miškų Medijos Grupė pasitelkia trečiuosius asmenis (paslaugos teikėjus), kurie tvarko pateiktus asmens duomenis UAB Miškų Medijos Grupė vardu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Duomenų valdytojas UAB Miškų Medijos Grupė užtikrina, kad tokios paslaugos yra teikiamos laikantis taisyklių, numatytų taikytinuose įstatymuose. Paslaugų teikėjams leidžiama naudoti asmens duomenis tik turint tikslą, teikti sutartą paslaugą Klientui,  laikantis suderintų taisyklių su Duomenų valdytoju UAB Miškų Medijos Grupė, užtikrinant organizacinį ir techninį duomenų saugumą.

Be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo duomenų neteikiame, išskyrus teisės norminių aktų nustatytas tvarkas.

 1. Jūsų duomenų tvarkymo principai

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina.

 1. Kiek laiko saugome informaciją apie jus?

Tvarkydama ir saugodama Jūsų duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

 1. Kokios  duomenų subjekto teisės?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@branginu.lt Su išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir saugumą galite susipažinti atvykę pas mus arba užpildę Duomenų subjekto paklausimo formą.

 1. Kontaktinė informacija.

Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir suteikti visą, būtiną informaciją. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis:

UAB Miškų Medijos Grupė
Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius

Tel. Nr. +370 6 333 1515

El. paštas. info@branginu.lt

Šiais kontaktais taip pat galite kreiptis, jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų paties ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmo ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. UAB Miškų Medijos Grupė pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, Jūs turite pareigą įsitikinti, jog esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje.

Kitos naujienos

Medienos paklausa rinkoje auga, Valstybinių miškų urėdiją planuoja rekordinę grąžą valstybei tiek šiais, tiek 2022 metais
0 min. skaitymo

Medienos paklausa rinkoje auga, Valstybinių miškų urėdiją planuoja rekordinę grąžą valstybei tiek šiais, tiek 2022 metais

Plačiau 2021-11-29
Sengirės įsikurs miestų centruose
0 min. skaitymo

Sengirės įsikurs miestų centruose

Plačiau 2021-02-05
Kodėl medžių labai rudenį pakeičia spalvą?
0 min. skaitymo

Kodėl medžių labai rudenį pakeičia spalvą?

Plačiau 2020-09-29

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515