Saugomų miškų savininkams - paprastesnė tvarka

2016-11-30 4 min. skaitymo Saugomų miškų savininkams - paprastesnė tvarka

Saugomų miškų savininkai gauna kompensacijas už tai, kad jiems priklausančio miško negalima kirsti plynaisiais kirtimais ir turi laikytis kitų apribojimų bei įsipareigojimų. Vienas iš esminių reikalavimų teikiant paraišką pagal šią priemonę yra tas, kad pareiškėjas turi turėti saugomos teritorijos ir direkcijos išduotą pažymą apie miško valdoje nustatytą bent vieną veiklos apribojimą. Ši pažyma galioja tik einamaisiais deklaravimo metais. Tam, kad gautų minėta pažymą, pareiškėjas saugomos teritorijos direkcijai privalo pateikti miškotvarkos projektą, tačiau ai kuriais atvejais pakanka Valstybinės miškų tarnybos pažymos apie miškų valstybės kadastro duomenis (ši pažyma gali būti pateikiama tuomet, kai miškotvarkos projektas nereikalingas vadovaujantis Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais) Miškotvarkos projektas reikalingas ir tuo atveju, kai paramos gavėjas yra įsipareigojęs plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti papildomą skaičių neiškirsti žalių medžių. Tiesa, jeigu miškotvarkos nereikalingas vadovaujantis Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais, tada užtenka Valstybinės miškų tarnybos pažymos. Taip pat abiem minėtais atvejais pareiškėjas privalo turėti leidimą kirsti mišką, kuriame būtų nurodyta, kad leidžiama vykdyti pagrindinį neplynąjį kirtimą. Palengvinimai Iki šiol miškotvarkos projektus turėjo teikti visi, deklaruojantys miško naudmenų plotą Natura 2000 teritorijoje, tačiau nuo praėjusių metų įvestas palengvinimas – daliai išmokas gaunančių paramos gavėjų vietoje miškotvarkos projekto pakanka pateikti valstybinės miškų tarnybos pažymą apie miško valstybės kadastro duomenis (taksacinius rodiklius, miško žemėlapio fragmentus su pažymėtomis sklypo ribomis). Tokias pažymas pateikti gali pareiškėjai, kurių deklaruojamoje miško valdoje uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, pasiekusiame IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių arba pagrindiniai kirtimai tokiame medyne yra atidėti vėlesniam laikui. Kuomet taikomas apribojimas sanitariniams miško kirtimais iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, pasiekusius retinimo amžių (21 metai) ir vyresnius, paramos gavėjui taip pat pakanka pateikti minėtas pažymas. Prašymo išduoti šias pažymas forma ir pažymų išdavimo tvarka skelbiama Valstybinės miškų tarnybos tinklapyje, adresu www.amvmt.lt Tiesa, besilaikantys šių dviejų apribojimų ir jau turintys anksčiau parengtus miškotvarkos projektus, gali juos teikti, kaip ir įprasta, saugomos teritorijos direkcijai. Vadovaudamasi projekte esančia informacija, direkcija išduos pažymą, reikalingą paraiškai pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“ pateikti. Tuomet pareiškėjui nereikia rūpintis dėl pažymų, kurias išduoda Valstybinė miškų tarnyba, nes visais atvejais (ir ankščiau minėtais) pasitarnaus miškotvarkos projektas. Parama tik saugomoms miško teritorijoms Paramą pagal priemonę saugomoms ‚Natura 2000 išmoks“ gali gauti tik tie, kurių miško valda arba jos dalis patenka į Natura 2000 teritoriją. Europos ekologinis tinklas Natura 2000 – saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų (ne tik miško, bet ir žemės ūkio naudmenų), įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių , atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą. Šis tinklas skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimimo areale. Paraišką teikti su deklaracija Natura 2000 teritorijos, kuriose ūkininkaujantiems pareiškėjams, išmokamos kompensacinės išmokos, yra skelbiamos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos tinklapyje www.vstt.lt Paraiškas pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“ pareiškėjai turi teikti kartu su žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija seniūnijoje iki birželio 15 d. Tiesa, jas bus galima teikti pavėluotai iki liepos 11 d. tačiau tuomet už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma bus mažinama vienu procentu.  

Kitos naujienos

Praėjusiais metais miškuose surinkta 700 tonų atlikeų
0 min. skaitymo

Praėjusiais metais miškuose surinkta 700 tonų atlikeų

Plačiau 2020-02-26
Pertvarkos miškų urėdijose – kas laukia mūsų miškų?
2 min. skaitymo

Pertvarkos miškų urėdijose – kas laukia mūsų miškų?

Plačiau 2017-02-16
Priminimas miško savininkams
2 min. skaitymo

Priminimas miško savininkams

Plačiau 2017-07-12

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515