Kaip tvarkyti miškus?

2017-01-30 3 min. skaitymo Kaip tvarkyti miškus?

Buvimas miško savininku yra didelė atsakomybė! Vienus šis sakinys galbūt išgąsdins, kitiems sukels pasipiktinimą, o tretiems sukels susidomėjimą – kokia tai atsakomybė? Atsakomybė prieš visuomenę ir prieš patį save. Jei turite mišką ir jis apleistas, tuomet geriau parduokite savo nuosavybę kitam, kuris deramai galės pasirūpinti. Atsakomybės apibrėžimas prasideda tuo, kad jūs turite mišką prižiūrėti, juo rūpintis ir puoselėti. Juk nuo to kaip miško savininkai rūpinsis miškais priklausys ką paliksime ateitiems kartoms. Todėl kviečiame visus miškų savininkus kuo dažniau tvarkyti ir prižiūrėti savo mišką, ne dėl to, kad jums gręsia baudos, o dėl to, kad su meile galite juo pasirūpinti. Ir kaip sakoma: „miškas jums padėkos“. Trumpai aprašysime, ką turi daryti miško savininkas norėdamas sutvarkyti savo mišką.

Nuo ko pradėti tvarkyti mišką?

Po vėjovartų privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti miško kirtimą, privalo pateikti pranešimą tiesiogiai raštu arba prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo miško kirtimo išsiųsti jį registruoti laišku Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam poskyriui, kur yra numatyti kirsti miškai. Privataus miško savininkas apie ketinimą kirsti mišką informavęs VMT teritorinį poskyrį, kurio kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai, ir per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS negavęs neigiamo Valstybinės miškų tarnybos teritorinio poskyrio atsakymo arba gavęs suderinimą raštu, gali vykdyti miško kirtimus. Pranešime apie ketinimą kirsti mišką nurodytu mastu ir sąlygomis. Leidimai išduodami remiantis miško sanitarinės būklės įvertinimo dokumentais – pažeisto ploto brėžiniu, miško savininko ar valdytojo sudarytu pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių, reikalavimus bei po pažeisto medyno apžiūros surašyta Pažyma su išvada dėl plyno sanitarinio kirtimo būtinumo. Tvarkant vėjavartas, vėjalaužas, reikia laikytis miško sanitarinės apsaugos reikalavimų kirtavietėse ir laikant medieną.

Plynieji miško kirtimai- rūpestis mišku, ar jo naikinimas?

Praėjusiais metais vyko nemažai diskusijų, kad plynieji miško kirtimai yra nes kita, o miško naikinimas. Plynieji kirtimai – tai kuomet brandus medelynas iškertamas visas iš karto. Paliekama tik pomiškis, jaunuolynai. Ir iškirstoje vietoje dirbtinai atkuriamas miškas, atsodinant medelius. Todėl numatyta mažinti plynųjų miško kirtimų apimtis. Jie bus leidžiami tik ūkinės paskirties miškuose. Juos vykdant turės būti atsižvelgta, kad nebūtų daroma žalos ekosistemai, kraštovaizdžiui ir t.t. Gamtininkai teigia, kad plynasis kirtimas vykdomas tik, tam kad miško savininkas pasiimtų vertingą medieną iš miško ir ją parduotų. Miškui iš to nėra jokios naudos. Todėl jei planuojate plynąjį kirtimą, būtinai pasidomėkite ar jūsų grupės miškuose jis yra leidžiamas.  

Kitos naujienos

Dažnas lietuvis nežino, kiek iš savo turto gali uždirbti: ši naujovė pravers kiekvienam miško savininkui
1 min. skaitymo

Dažnas lietuvis nežino, kiek iš savo turto gali uždirbti: ši naujovė pravers kiekvienam miško savininkui

Plačiau 2020-06-11
Įmonė perka mišką - kokias paslaugas šiame procese ji dar gali pasiūlyti?
3 min. skaitymo

Įmonė perka mišką - kokias paslaugas šiame procese ji dar gali pasiūlyti?

Plačiau 2016-06-17
Kviečiame kelti inkilus!
0 min. skaitymo

Kviečiame kelti inkilus!

Plačiau 2020-03-05

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515