Kada Lietuvoje atsirado pirmosios girininkijos?

2016-09-05 2 min. skaitymo Kada Lietuvoje atsirado pirmosios girininkijos?

Daugeliui tiesiog smalsu, kad Lietuvoje atsirado girininkijos, miškų urėdijos ar į jas panašūs dariniai. Taigi istorijos mėgėjai ir smalsuoliai - šis straipsnis kaip tik jums. Istorikai sutaria, kad po Žalgirio pergalės ir Melno taikos (1422 m.) Sūduvą pripažinus LDK dalimi, ši miškinga dykra buvo suskirstyta rėžiais ir išdalyta prie Nemuno stovintiems valdovo dvarams (Gardino, Parelamo, Merkinės, Nemunaičio, Alytaus, Punios, Birštono, Darsūniškio, Rumšiškių, Kauno, Vilkijos, Veliuonos, Skirsnemunės ir Jurbarko). Tačiau tikslios datos nei mūsų, nei lenkų, nei baltarusių istorikai lig šiol neranda. Gal jos ir nebuvo, gal tokią didžiulę teritoriją reikėjo skirstyti kelis ar keliolika metų. Nežinia? Kaip seniausią šaltinį, kuriame pateikti jau ne tik „darinių“, bet ir konkrečių girininkijų vardai, galėtume nurodyti garsiąją Grigalijaus Valavičiaus „Miškų reviziją“. Tai reikštų, kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje girininkijų jau buvo ne vėliau kaip 1559 metais. Tačiau G. Valavičius mini tik 4 girininkijas ir jos visos buvo tolokai nuo dabartinės Lietuvos ribų. Visus kitus miškų masyvus aprašė kaip girias, o ne girininkijas. Visa tai leidžia tvirtinti, kad LDK valdovo turtų sistemoje į girininkijas panašūs „dariniai“ atsirado XV a. antrojoje pusėje, o beveik po šimtmečio – XVI a. viduryje nedidelė jų dalis, esanti už dabartinės Lietuvos teritorijos ribų, buvo įvardijama kaip girininkijos. Girininkai ir kiti miško pareigūnai atsirado pirmiau nei girininkijos Girininko vardas (suprantama kaip pareigybė arba titulas) įvairiose mūsų, lenkų ir baltarusių istorijų publikacijose sutinkamas anksčiau nei girininkijos – XVI a. pirmojoje pusėje, o už dabartinės Lietuvos ribų buvusiose LDK žemėse – ir XV a. pabaigoje. Dar keliasi dešimtmečiais anksčiau už girininką valdovo dvaruose atsiranda medžioklio pareigybė. Taigi kalbant apie valstybines medžioklės ir miškų tarybos atsiradimą, tai formalia data laikomi 1466 metai. Tai reiškia, kad 2016 metais gailime minėti jos garbingą 550- mečio sukaktį. Tačiau tai nereiškia ir negali būti tapatinama su girininkijų atsiradimu, nes iš pradžių ši tarnyba priklausė ne kokios nors girininkijoms, o valdovo dvarams. Šaltinis: Žurnalas „Miškai“ 2015 gruodis.

Kitos naujienos

Jonažolė – vaistas nuo 100 ligų
0 min. skaitymo

Jonažolė – vaistas nuo 100 ligų

Plačiau 2020-07-20
Miško kaina - kas daro jai įtaką?
3 min. skaitymo

Miško kaina - kas daro jai įtaką?

Plačiau 2016-06-17
Kaip tvarkyti audrų nusiaubtus miškus?
3 min. skaitymo

Kaip tvarkyti audrų nusiaubtus miškus?

Plačiau 2017-07-30

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515